Letenská pétanque liga

 

   


Foto

Letenská pétanque liga (2011)

 
 

 


Obsah:

Aktuálnì:

Termíny jednotlivých kol III. roèníku
Letenské pétanque ligy 2013:

Letenská pétanque liga / Club Rodamiento

Poøadatel akce:
Club Rodamiento, sportovní klub


Úvod
AKTUALITY
HERNÍ ØÁD
VÝSLEDKY
LIGOVÁ KOLA
HRÁÈI
ZPRÁVY
TURNAJ

Datum poslední aktualizace:
19.04.2013

****************
Fotogalerie

Letenská pétanque liga / 5. hrací den

Letenská pétanque liga / 4. hrací den

Letenská pétanque liga / 4. hrací den